Pagpaplano ng pamilya

Huwag makipagtalik habang may regla. Ang ama ang pinakapuno ng pamilya. Kaya nga napakahalaga Pagpaplano ng pamilya na magkaroon ng patotoo ang mga bata at kabataan tungkol sa kahalagahan ng pamilya sa plano ng Ama sa Langit tingnan sa Para sa Lakas ng mga Kabataan [], Panghadlang na paraan barrier methodna pumipigil sa pagbubuntis sa pamamagitan ng pagharang sa semilya na marating ang itlog.

Mahihirapan ka ba sa mga side effects nito Pagpaplano ng pamilya problemang puwedeng idulot ng paraan?

Kategorya: Pagpaplano ng Pamilya

Matibay din itong sanggalang laban sa tinatawag na "alienation" at iba pang karamdaman ng isip at damdamin. Pangatlo naman ay ang tamang pagpaplano at paghahanda sa pagkakaroon ng anak. Huwag banlawan o hugasan ang loob ng puwerta douche anumang panahon.

Pagpaplano ng Pamilya, Pagbubuntis at Panganganak

Ang pagpaplano para sa pagkakaroon ng sariling pamilya ay napakahaga sapagkat nakasalalay dito ang kinabukasan ng magiging pamilya natin kaya dapat ang lahat ng bagay ay nasa tamang pagpaplano.

May 5 pangunahing klase ng paraan sa pagpaplano ng pamilya: Isiping ibahagi ang inyong patotoo tungkol sa kahalagahan ng pamilya. Kailangan bang madalas na pumunta sa health center?

Para gumana ang paraang ito, hindi ka puwedeng makipagtalik mula ika-8 araw hanggang sa ika na araw ng iyong siklo. Hindi gaanong mabisa ang mucus method at pagbibilang ng araw kung: Pagapasuso sa unang anim na buwan lactational amenorrhea method, LAM Sa ilang mga kondisyon, ang pagpapasuso ay pumipigil sa obaryo na maglabas ng itlog.

Sa pananaw na ito, hindi maaring umangat nang nag-iisa ang isang tao. Kahit siya ay doktor, manunulat, siyentipiko, o ano pa man, nananatili siyang ama o anak, pamangkin o apo, sa loob ng kanyang pamilya.

Kapag puno na ang lalagyan, isiping ipagdiwang ito sa pamamagitan ng pagdaraos ng espesyal na kainan o aktibidad ng pamilya. Siya ang nasusunod at nagpapasya para sa pamilya. Pag-usapan kung paano maipamumuhay ang mga gabay na ito sa sarili ninyong pamilya. Hindi ka pa niregla mula nang manganak.

Kung nahihirapang malaman kung kailan puwedeng mabuntis, o kung may impeksyon sa ari, gumamit ng ibang paraan.

Natural na pagpaplano ng pamilya, isinulong

Idinahilan ng komite ang kakapusan ng oras sa preparasyon kung kaya maraming pro-life groups ang hindi naabisuhan. Ayon kay Emma Ferrer, health education promotion officer ng DOH, pasisimulan nila ang isang malawakang promosyon ng tatlong-taong pagitan sa panganganak ng mga ina gamit ang NFP.

Hindi mo malalaman kung kailan ka fertile. Makipagtalik lamang sa mga araw sa pagitan ng dulo ng panahong puwede kang mabuntis at sa iyong susunod na pagregla.

Mga operasyon ito para gawing imposible sa lalaki o babae na Pagpaplano ng pamilya. Sa kabilang dako ay tungkulin niyang pakainin, bigyan ng matitirhan at papag-aralin ang mga miyembro ng kanyang pamilya.

Kung meron kang anumang problema sa kalusugan na nasa kabanatang ito, maaaring dapat mong iwasan ang ilang klase ng kontrasepsyon. Ang mga anak naman ay may responsibilidad rin. Dapat muna nating kilalanin at alamin ang pagkatao ng ating kasintahan dahil sabi nga nila, may mga tao daw na sa umpisa lang mabait pero pag nakasama mo na ay doon na lumalabas ang tunay nilang pag-uugali na minsan ay nagiging dahilan ng pagkasira ng isang pamilya.

Sagutin nila ang mahusay na pag-aaral at ang pagtulong sa bahay. Simulan ang araw na nakaharap ang mga larawan. Idispley ang mga larawan sa lugar na makikita ng lahat. Mucus Method Para magamit ang mucus method, kailangan bigyan ng matamang pansin ang mucus pamamasa sa loob ng puwerta. Ibig sabihin, mula unang araw ng regla mo hanggang sa unang araw ng susunod na pagregla, dapat hindi bababa sa 26 araw, at hindi lalampas sa 32 araw.

Tapos, para maiwasan ang pagbubuntis, dapat hindi kayo magtalik ng kapartner mo, o gumamit ng panghadlang na kontraseptibo sa mga araw na puwede kang mabuntis. Tatangayin nito ang mucus.

KAHALAGAHAN NG PAMILYA

Gaano ito kahusay pumigil sa pagbubuntis? Naudlot ang pagdinig sa 21 panukalang batas na may kinalaman sa pagpapamilya, kabilang ang paglilimita sa dalawang anak kada pamilya, ang pagpapalaganap ng artipisyal na kontrasepsyon sa mga pribado at pampublikong paaralan, at ang pagsasabatas ng diborsyo at kasal sa pagitan ng dalawang magkatulad na kasarian.

Mga IUDna pumipigil sa semilya ng lalaki na mapertilisa ang itlog ng babae. Walang gastos ang paraang ito, pero pinakaepektibo lang sa unang 6 na buwan pagkatapos magsilang.

Sa lahat ng oras ay pangunahin sa kanya ang kanyang tungkulin bilang kasapi ng isang pamilya.© killarney10mile.com Angpamilyaay kadalasannabinubuong dalawangmagulangat isao higitpang mgaanak.

Sa panahonngayon, may iba’tibanguring pamilya. Ang kahalagan ng pamilya ay mahalaga sapagkat dito nag uumpisa at dito hinuhubog ang isang pagkatao ng bawat isa. Ito ang sandigan ng bawat isa sa twing may problema at dito rin humuhugot ng lakas ng loob ang bawat isa kapag may dumadating na problema.

Ang ibang kabataan ay napapariwara ang buhay sa kadahilanang ang. Ang withdrawal method ang isa sa mga pinakaginagamit na mga metodolohiya ng mga mag-asawa upang hindi pa sila magka-anak.

Ito ay dahil isa ito sa mga pinakamadali at wala nang mga iba pang mga kailangang inumin o gamitin. top. Sanaysay. Ang Pamilya. Una sa lahat, ang isang Pilipino ay bahagi ng kanyang pamilya.

Kahit siya ay doktor, manunulat, siyentipiko, o ano pa man, nananatili siyang ama o anak, pamangkin o apo, sa loob ng kanyang pamilya.

Ang Kahalagahan ng Pamilya

Ang Pagbubuntis ay isa sa pinakamasayang pagkakataon sa buhay hindi ng ina kundi ng buong mag-anak. Ang pananabik na makita na malusog at masigla ang bagong.

Para maging mas epektibo ang lahat ng natural na paraan ng pagpaplano ng pamilya: Makipagtalik lamang sa mga araw sa pagitan ng dulo ng panahong puwede kang mabuntis at sa iyong susunod na pagregla.

Hesperian Health Guides

Gamitin nang sabay ang mucus method at rhythm method.

Download
Pagpaplano ng pamilya
Rated 3/5 based on 47 review